Kontrola baterie notebooku

Jak zkontrolovat či otestovat baterii notebooku ve Windows?
Ale také baterii záložního zdroje UPS Windows serveru?
Jak dlouho bude baterie ještě fungovat?

Základní diagnostika baterie se ve Windows provede:

  • CMD jako správce
  • Příkaz: powercfg /batteryreport
  • vygeneruje detailní report o baterii
  • porovnat hodnty z reportu

Ostatní specifikace príkazu powercfg /?

powercfg /DELETESETTING Smaže nastavení napájení.
powercfg /SETACTIVEAktivuje schéma napájení v systému.
powercfg /S -„“-
powercfg /GETACTIVESCHEME Načte aktuálně aktivní schéma napájení.
powercfg /SETACVALUEINDEXNastavuje hodnotu spojenou s nastavením napájení, když je systém napájen střídavým proudem.
powercfg /SETDCVALUEINDEX Nastavuje hodnotu spojenou s nastavením napájení, když je systém napájen stejnosměrným proudem.
powercfg /IMPORT Importuje všechna nastavení napájení ze souboru.
powercfg /EXPORT Exportuje schéma napájení do souboru.
powercfg /ALIASES Zobrazí všechny aliasy a jejich odpovídající identifikátory GUID.
powercfg /GETSECURITYDESCRIPTORZíská deskriptor zabezpečení přidružený k zadanému nastavení napájení, schématu napájení nebo akci.
powercfg /SETSECURITYDESCRIPTOR Nastaví deskriptor zabezpečení spojený s nastavením napájení, schématem napájení nebo akcí.
powercfg /HIBERNATEPovolí a zakáže funkci hibernace.
powercfg /H -„“-
powercfg /AVAILABLESLEEPSTATESOhlásí stavy spánku dostupné v systému.
powercfg /A -„“-
powercfg /DEVICEQUERY Vrátí seznam zařízení, která splňují zadaná kritéria.
powercfg /DEVICEENABLEWAKE Umožňuje zařízení probudit systém z režimu spánku.
powercfg /DEVICEDISABLEWAKEZakáže zařízení probudit systém z režimu spánku.
powercfg /LASTWAKE Hlásí informace o tom, co probudilo systém z posledního přechodu do režimu spánku.
powercfg /WAKETIMERS Výčet aktivních časovačů probuzení.
powercfg /REQUESTS Uvádí výčet požadavků na napájení aplikací a ovladačů.
powercfg /REQUESTSOVERRIDE Nastaví přepsání požadavku na napájení pro konkrétní proces, službu nebo ovladač.
powercfg /ENERGY Analyzuje systém z hlediska běžných problémů s energetickou účinností a životností baterie.
powercfg /BATTERYREPORTVytvoří zprávu o využití baterie.
powercfg /SLEEPSTUDY Generuje zprávu o přechodu napájení diagnostického systému.
powercfg /SRUMUTILVypíše údaje z odhadu energie z Monitoru využití systémových prostředků (SRUM).
powercfg /SYSTEMSLEEPDIAGNOSTICSGeneruje diagnostickou zprávu o přechodech systému do režimu spánku.
powercfg /SYSTEMPOWERREPORT Generuje zprávu o přechodu napájení diagnostického systému.
powercfg /POWERTHROTTLING Ovládejte škrcení výkonu pro aplikaci.